Algemeen Nut Beogende Instellingen

 

De Dr.C.J.Roosstichting is fiscaal gerangschikt onder Algemeen Nut Beogende instellingen, waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen, die met ingang van 1 januari 2014 van kracht zullen zijn, volgen hieronder de vereiste gegevens.

 • Naam van de instelling: Dr. C. J. Roosstichting
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informatienummer): 812219867
 • Post-en bezoekadres: Jan Willem Brouwersstraat 22, 1071 LK, Amsterdam
 • Doelstelling:
  1. het bevorderen van het integraal beoefenen van de algemene interne geneeskunde buiten de muren van het ziekenhuis, inclusief hulponderzoek zoals echografie, radiologie en functieonderzoek.                                                                                                                      
  2. Het bevorderen van patiëntgebonden, klinisch wetenschappelijk onderzoek.
 • Hoofdlijnen beleidsplan: de stichting is voornemens om de komende jaren haar belangrijkste activiteit voort te zetten. Deze houdt in de jaarlijkse toekenning van een prijs (de Dr.C. J. Roosprijs) voor het beste proefschrift op het gebied van de interne geneeskunde, tot stand gekomen door klinisch, patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. De stichting doet dit in nauwe samenwerking met de Nederlandse Internistenvereniging waardoor de laureaten in de gelegenheid zijn hun werk te presenteren aan een breed publiek van kritische internisten tijdens de jaarlijkse Internistendagen.
 • Functie bestuurders: voorzitter, penningmeester.
 • Namen van de bestuurders: Mevrouw Prof. dr. H. A. H. Kaasjager, dr. J. C. Roos, drs J. C. P Schreuder, Prof. dr. J. W. A. Smit, en dr. J.W.Stenvers
 • Beloningsbeleid: De stichting heeft alleen een bestuur, geen directie en geen personeel. De stichting keert geen honorarium of salaris uit.
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Sinds 2005 heeft de stichting zonder onderbreking jaarlijks de Dr. C. J. Roosprijs toegekend en zal dit in 2014 voor de tiende keer doen. De stichting heeft zich beijverd om te bevorderen dat echografie door internisten zelf gedaan wordt, o. a. door publicatie.

Download hier het financieel jaarverslag 2012