LAUREATEN DR. C.J.. ROOSPRIJZEN 2019

Op 27- 2-2019 heeft de jury uit achttien proefschriften de drie beste proefschriften gekozen die in aanmerking komen voor de eerste, tweede en derde prijs. In alfabetische volgorde zijn dat:

Daniëlle van den Berg : “The role of aldosterone and mineralocorticoid receptor antagonists in cardiovascular damage”

Sonja E.van Roeden: “Prognosis and treatment of chronic Q-fever”

Hanne M.M.Rooijackers: Impaired awareness of hypoglycemia in type 1 diabetes”

De sessie Topproefschriften vindt plaats op 27 april tijdens de Internistendagen in Maastricht en na afloop van de sessie zal de juryvoorzitter bekend maken wie de eerste , tweede en derde prijs heeft gekregen.

Dr. C. J. Roosprijs 2019

De Dr. C. J. Roosprijs wordt jaarlijks tijdens de Internistendagen in Maastricht uitgereikt door de Dr.C. J. Roosstichting in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging.

De eerste prijs, € 2000, is bestemd voor de auteur van het beste klinische patiëntgebonden proefschrift op het gebied van de interne geneeskunde. De op de tweede en derde plaats eindigende laureaten krijgen ieder € 500.

Daarnaast is er voor de prijswinnaars een gekalligrafeerde oorkonde.

Tijdens de sessie Topproefschriften krijgen de winnaars de gelegenheid hun werk te presenteren.

De prijs is bestemd voor een in 2018 of begin 2019 afgerond proefschrift over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp, waarbij moleculair, genetisch en basaal wetenschappelijk onderzoek additioneel kan zijn maar niet de hoofdzaak vormt. Tevens zijn uitgesloten proefschriften waarvan de aard en de opzet bepaald zijn door de farmaceutische industrie.

Meedingen

Om in aanmerking te komen voor deze prijs wordt het volgende gevraagd:

  • een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen in 2018 of begin 2019.

  • de auteur is internist of internist in opleiding of gaat in de nabije toekomst in opleiding tot internist.

Om mee te dingen dient u:

  • Een digitale versie van het proefschrift te sturen aan [email protected], onder vermelding van: Dr. C. J. Roosprijs 2019

  • Eén gedrukt exemplaar te zenden aan de juryvoorzitter dr. J. C. Roos, J. W. Brouwersstraat 22, 1071 LK Amsterdam.

  • Als bijlage bij zowel de digitale versie als het gedrukte exemplaar een curriculum vitae mee te zenden en een korte motivatie waarom u meent voor de prijs in aanmerking te komen, benevens een kort overzicht van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.

Jury

De jury wordt gevormd door de vaste leden prof. dr. H. A. H. Kaasjager, prof. dr. M. M. Levi, prof. dr. A. E. Meinders,                        dr. J. C. Roos, voorzitter, prof. dr. J. W. A. Smit en aangevuld met de voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging, de voorzitter van de commissie Internistendagen en de winnaar van de eerste prijs in een van de voorgaande jaren.

Uiterste inzenddatum: 01-02-2019.

Nadere inlichtingen: dr. J. C. Roos, 020- 6764433, 06 -22921061, [email protected]