Afvallen: Waarom en Hoe

 

Deze brochure is een uitgave van de Dr. C.J. Roosstichting, en heeft als doel mensen die willen vermageren wegwijs te maken in de achtergronden van het belang hiervan (het waarom) en de mogelijkheden daartoe (het hoe).

Wie een dieetlijst zoekt of een speciaal soort dieet, zal tevergeefs zoeken; wie de brochure aandachtig leest, kan zelf zijn of haar methode vinden.

Overgewicht, ook wel obesitas geheten, is een aandoening die in onze Westerse maatschappij steeds vaker voorkomt en de vormen van een epidemie begint aan te nemen. Dit houdt ten nauwste verband met onze voedingsgewoonten. In het deel van de wereld waar wij wonen bestaat een overaanbod van voedings- middelen en lekkernijen en wij worden voortdurend blootgesteld aan de verleiding om te consumeren, meer dan ons lichaam voor zijn dagelijkse energiebehoefte nodig heeft. Het resultaat is overgewicht. Anders dan in derde wereldlanden is er bij ons geen direct verband meer tussen arbeid en het vermogen om ons voldoende te voeden. Armoede bestaat bij ons wel, maar geen honger, in tegendeel, wij kennen voornamelijk een surplus aan aanbod. Veel mensen zijn niet (meer) in staat aan deze continue verleiding weerstand te bieden, en het resultaat is geleidelijk toenemend gewicht. Te dikke dieren zie je in de vrije natuur vrijwel nooit, ook niet als het voedselaanbod meer dan voldoende is. Blijkbaar zijn dieren, beter dan wij mensen, in staat hun voedselopname te reguleren.

Het begint al bij onze kinderen of kleinkinderen: als ze ‘honger’ of dorst hebben lopen ze naar de ijskast en halen er een zoete frisdrank uit. Om nog maar te zwijgen van de grote diversiteit aan snoepgoed dat overal vrij voor het grijpen ligt. Geen wonder dat nu al een belangrijk percentage van de lagere schoolkinderen lijdt aan overgewicht.

Als overgewicht alleen maar een cosmetisch probleem was, zouden we onze normen eenvoudig kunnen bijstellen en besluiten dat een beetje dik en mollig mooi is. Als we kijken naar Rembrandt’s Bathseba in Bad of naar de schilderijen van Rubens, dan is het duidelijk dat het schoonheidsideaal aan veranderingen onderhevig is.

Wij weten echter dat het niet alleen een uiterlijk probleem is, maar dat overgewicht gepaard gaat met een grotere kans op een scala aan ziektes.

De belangrijkste ziektes die direct en indirect met obesitas te maken hebben zijn suikerziekte die op latere leeftijd optreedt, hoge bloeddruk en afwijkingen in de cholesterol- en triglyceride stofwisseling. Al deze aandoeningen gaan gepaard met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en daarmee op een verhoogde kans vroegtijdig te sterven, en wat belangrijker is, op een verhoogde kans op ziekte, invaliditeit en afhankelijkheid.

Ook slijtage van gewrichten (arthrose), refluxziekte (een aandoening waarbij vooral ’s nachts zure maaginhoud terug de slokdarm inloopt) en het slaap-apnoe-syndroom (nachtelijke ademstilstanden) hangen sterk samen met overgewicht.