Dr.C.J.ROOSSTICHTING
Dr.C.J.ROOSSTICHTING
Dr. C. J. Roosprijs 2015
 
De Dr. C. J. Roosprijs wordt jaarlijks tijdens de Internistendagen in Maastricht uitgereikt door de Dr.C. J. Roosstichting in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging.
De eerste prijs, € 4000, is bestemd voor de auteur van het beste klinische patiëntgebonden proefschrift op het gebied van de interne geneeskunde. De op de tweede en derde plaats eindigende laureaten krijgen ieder € 1000.
Daarnaast is er voor de prijswinnaars een gekalligrafeerde oorkonde.
Tijdens de sessie Topproefschriften krijgen de winnaars de gelegenheid hun werk te presenteren.
De prijs is bestemd voor een in 2014 of begin 2015 afgerond proefschrift over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp, waarbij moleculair, genetisch en basaal wetenschappelijk onderzoek additioneel kan zijn maar niet de hoofdzaak vormt. Tevens zijn uitgesloten proefschriften waarvan de aard en de opzet geïnitieerd zijn door de farmaceutische industrie.
 
Meedingen
 
Om in aanmerking te  komen voor deze prijs wordt het volgende gevraagd:
  • een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen in 2014 of begin 2015.
  • de auteur is internist of internist in opleiding of gaat in de nabije toekomst in opleiding tot internist. 

Om mee te dingen dient u:

  • zes exemplaren van het proefschrift te sturen aan: Congress Company, postbus 2428, 5202 CK den Bosch, onder vermelding van: Dr. C. J. Roosprijs 2015.
  • Een curriculum vitae mee te zenden en een korte motivatie waarom u meent voor de prijs in aanmerking te komen.
  • een kort overzicht van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.

Jury

De jury wordt gevormd door prof. dr. H. A. H. Kaasjager, prof. dr. M. M. Levi, prof. dr. A. E. Meinders, dr. A. K. L. Reyners, dr. J. C. Roos, aangevuld met de winnares van 2014, dr. M. C. van der Goes.

Uiterste inzenddatum: 01-02-2015.