Dr.C.J.ROOSSTICHTING
Dr.C.J.ROOSSTICHTING
Dr C. J. Roosprijs 2016                                                                                                                      De Dr C. J. Roosstichting reikt in  samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging een jaarprijs uit  voor het beste klinische proefschrift op het gebied van de interne geneeskunde in de breedste zin. De prijs,  groot € 2000- , is voor het eerst toegekend tijdens de Internistendagen 2005 in Maastricht, waarbij de auteurs van de drie beste proefschriften de gelegenheid kregen een presentatie van hun werk te geven.Ook in de daarop volgende jaren is de prijs uitgereikt, en we mogen spreken van een groot succes. Behalve de hoofdprijs, wordt aan de op de tweede en derde plaats eindigende auteurs een prijs van 500 euro uitgereikt, en alle drie de laureaten ontvangen een gekalligrafeerde oorkonde.
 
De stichting heeft onder meer als doel met deze prijs klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek in Nederland te bevorderen.
Om in aanmerking te komen voor de prijs dient het proefschrift een klinische, patiëntgebonden studie te zijn die het inzicht in de pathogenese, diagnostiek en/of de behandeling van ziektes vergroot, waarbij cellulair, moleculair, genetisch, zuiver epidemiologisch of ander basaal wetenschappelijk onderzoek additioneel kan zijn, maar niet de hoofdzaak vormt.
 
Meedingen
 
Om in aanmerking te komen voor de Dr C.J.Roosprijs wordt het volgende gevraagd:
 
  • Een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen in 2015 of begin 2016. De auteur is internist, assistent in opleiding tot internist of heeft in de nabije toekomst uitzicht op een opleidingsplaats.
 
Niet in aanmerking komen proefschriften met een zuiver basaal wetenschappelijk karakter, of proefschriften waarvan de aard en de opzet van het onderzoek geïnitieerd is door de farmaceutische industrie.
Om mee te dingen dient U:
 
  • Eén exemplaar van het proefschrift benevens een digitale versie te sturen aan Congress Company BV, postbus 2428, 5202 CK den Bosch, onder vermelding van: Dr. C.J.Roossprijs 2016. e-mailadres:info@congresscompany.com
  • Een curriculum vitae mee te zenden en een korte motivatie waarom U meent voor de prijs in aanmerking te komen.
  • Een kort overzicht te geven van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.
 
Jury
 
In de jury hebben zitting prof. dr. M.M.Levi, prof. dr. A. E. Meinders, prof dr. M. Nieuwdorp, dr. A. K. L. Reyners, dr. J. C. Roos en prof. dr. J. W. A. Smit. 
 
Uiterste inzendingsdatum : 01-02-2016                                                      Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met
dr J. C. Roos, internist
J. W. Brouwersstraat 22
1071 LK Amsterdam
tel. 020-6764433 of 06- 22921061
of via e-mail:  roosjulius@gmail.com