Dr.C.J.ROOSSTICHTING
Dr.C.J.ROOSSTICHTING
Dr C.J.Roosprijs 2014                                                                                                                     De Dr C.J.Roosstichting reikt in  samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging een jaarprijs uit  voor het beste klinische proefschrift op het gebied van de interne geneeskunde in de breedste zin. De prijs, inmiddels groot € 4000- , is voor het eerst toegekend tijdens de Internistendagen 2005 in Maastricht, waarbij de auteurs van de drie beste proefschriften de gelegenheid kregen een presentatie van hun werk te geven.Ook in 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013  is de prijs uitgereikt, en we mogen spreken van een groot succes. Behalve de hoofdprijs, wordt aan de op de tweede en derde plaats eindigende auteurs een prijs van 1000 euro uitgereikt, en alle drie de laureaten ontvangen een gekalligrafeerde oorkonde.
 
 De stichting heeft onder meer als doel met deze prijs klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek in Nederland te bevorderen.
Om in aanmerking te komen voor de prijs dient het proefschrift een klinische, patiëntgebonden studie te zijn die het inzicht in de pathogenese, diagnostiek en/of de behandeling van ziektes vergroot, waarbij cellulair, moleculair, genetisch of ander basaal wetenschappelijk onderzoek additioneel kan zijn, maar niet de hoofdzaak vormt.
 
Meedingen
 
Om in aanmerking te komen voor de Dr C.J.Roosprijs wordt het volgende gevraagd:
 
  • Een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen in 2013 of begin 2014. De auteur is internist, assistent in opleiding tot internist of heeft in de nabije toekomst uitzicht op een opleidingsplaats.
 
Niet in aanmerking komen proefschriften met een zuiver basaal wetenschappelijk karakter, of proefschriften waarvan de aard en de opzet van het onderzoek geïnitieerd is door de farmaceutische industrie.
Om mee te dingen dient U:
 
  • zes exemplaren van het proefschrift te sturen aan Congress and Meeting Services, postbus 957, 5600  AZ Eindhoven, onder vermelding van: Dr. C.J.Roossprijs 2014
  • Een curriculum vitae mee te zenden en een korte motivatie waarom U meent voor de prijs in aanmerking te komen.
  • Een kort overzicht te geven van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.
 
Jury
 
De jury die de proefschriften beoordeelt wordt samengesteld uit een aantal vaste leden (Prof. dr. H. A. H. Kaasjager, Prof. dr. M. M. Levi, Prof. dr. A. E. Meinders, dr. J. C. Roos, Prof. dr. J. W. A. Smit) aan wie worden toegevoegd zo mogelijk de winnares van vorig jaar, mevr. Dr.M.Beerepoot, en qualitate qua de voorzitter van de commissie die de Internistendagen voorbereidt. De jury telt ten hoogste zes leden. 
 
Uiterste inzendingsdatum : 01-02-2014                                                      Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met
dr J. C. Roos, internist
J. W.
Brouwersstraat 22
1071 LK Amsterdam
 tel. 020-6764433 of 06- 22921061
of via e-mail:  roosj@chello.nl